icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#

Folder Polskiego Klastra Budowlanego

Wersja polska

Pobierz PDF
#

Folder Polskiego Klastra Budowlanego

Wersja angielska

Pobierz PDF
#

Folder Wschodniego Klastra Budowlanego

Wersja w języku angielskim - projekt internacjonalizacji

Pobierz PDF
#

Folder Wschodniego Klastra Budowlanego

Wersja w języku niemieckim - projekt internacjonalizacji

Pobierz PDF
#

Tworzymy Ogólnopolski Klaster Budowlany

Kończący się rok był dla Naszej inicjatywy klastrowej czasem intensywnej pracy, szeregu wspólnych aktywności i wdrażania wypracowanych standardów współdziałania. Rozwijamy się integrując firmy sektora budowlanego i podmioty jego otoczenia

Pobierz PDF
#

Wschodni Klaster Budowlany

Dołącz do liderów branży!

Pobierz PDF
#

Badania+rozwój=INNOWACJE

Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki stanowi jedno z najważniejszych wyzwań kraju i jeden z najistotniejszych czynników jej konkurencyjności. Sprostanie temu wyzwaniu nie jest możliwe bez inwestowania w działalność B+R.

Pobierz PDF
#

Budujemy przyszłość!

Wschodni Klaster Budowlany rośnie w siłę, a wraz z nim rozwija się cały sektor budowlany w makroregionie Polski Wschodniej. W naszej organizacji skupiamy już wszystkie liczące się firmy budowlane – te największe, średnie, jak również te mniejsze...

Pobierz PDF
#

Razem można więcej

Wschodni Klaster Budowlany stał się ważnym ogniwem sektora budowlanego, inicjuje systematyczne rozmowy o najważniejszych problemach branży, podejmuje konkretne działania na rzecz podniesienie jej innowacyjności i konkurencyjności.

Pobierz PDF
#

Polska Branża Budowlana - EXPORT

Kondycja branży budowlanej w większości państw na świecie jest silnie skorelowana z sytuacją makrogospodarczą danego rynku.

Pobierz PDF