icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Zakład Remotowo-Usługowy inst. i u. Elektro ELREM Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

„ELREM” Sp. z o.o. powstała w roku 1995 z połączenia Oddziału „Elektrobudowy” S.A. Katowice i Wydziału Elektrycznego EC Białystok S.A. Firma zatrudnia 45 wysoko kwalifikowanych pracowników z doświadczeniem zawodowym na budowach krajowych i zagranicznych. Specjalizujemy się w wykonywaniu usług montażowo-remontowych instalacji elektrycznych w obiektach elektrowni, zakładów przemysłowych i budynków administracyjnych.

Zakres działalności:

Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektrycznych 0,4kV, 6kV, 15kV, 110kV; prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych; montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4kV, 6kV, 15kV, 110kV; badania okresowe: elektronarzędzi, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowych; remonty, przeglądy oraz przezwajanie silników; konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym; wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów; wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych; projektowanie instalacji elektrycznych; okablowanie strukturalne, systemy telewizji przemysłowej, systemy sygnalizacji włamania i napadu.

Kontakt:

I Armii Wojska Polskiego 4

Białystok

tel. 85-662 -32-33