icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
WOD-BUD Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Spółka Wod-Bud rozwinęła się w oparciu o firmę rodzinną założoną w roku 1920. Przez wszystkie lata działalności, firma odwierciła i udokumentowała setki ujęć wody, wykonała tysiące kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne, składowiska odpadów, prace budowlane oraz remontowo-budowlane. W roku 2010 firma rozszerzyła działalność. Wybudowano pilotażową linię do segregacji odpadów na bazie której powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kraśniku. W 2014 roku rozpoczęto kolejne przedsięwzięcie, w ramach którego uruchomiono własną Wytwórnię Mas Bitumicznych, wskutek czego w naszej ofercie znalazły się również roboty bitumiczne. Spółka realizuje projekty przy zachowaniu najwyższych standardów wykonania, potwierdzonych certyfikatem jakości ISO 9001 : 2008.