icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Compremum S.A.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy Grupy Kapitałowej wokół Spółki, która historycznie, do końca 2021 roku była jednym z największych producentów stolarki otworowej w Polsce. Związane z kontraktem nabycie spółki celowej rozpoczęło proces budowy silnej Grupy Kapitałowej COMPREMUM, która dziś skupia spółki posiadające referencje i kadrę gotową do kompleksowej realizacji projektów na rynku usług budowlanych, deweloperskim i kolejowym. Jednocześnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie odnawialnych źródeł energii. Równolegle, nieprzerwanie od początku swojej działalności, COMPREMUM, dziś już poprzez spółkę celową, ma duży udział w polskim rynku  produkcyjnym stolarki otworowej, oferując klientom w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych towary pod marką Slonawy, produkowane w jednej z najnowocześniejszych fabryk na kontynencie.