icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
EKOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Firma Ekoprojekt została założona 24 lutego 2003 roku. W wyniku dynamicznego wzrostu została przekształcona w 2008 roku w Ekoprojekt Sp. z o.o. Podstawową działalnością Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. jest projektowanie i wykonawstwo sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych na terenie całej Polski oraz prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w branży ciepłowniczej. Klientami przedsiębiorstwa są koncerny energetyczne, koncerny budowlane, deweloperzy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.