icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
POLSKI INSTYTUT INOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SA
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo naukowymi, uniwersytetami i urzędami. PIITT S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) wspiera także rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządczych, innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.