icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Towarzystwo Amicus
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Towarzystwo Amicus jest organizacją pozarządową, która powstała w 1998 roku z inicjatywy studentów, pracowników i absolwentów białostockich uczelni wyższych. Od początku istnienia stowarzyszenie inicjowało i realizowało projekty: edukacyjne, informacyjne, wsparcia przedsiębiorczości oraz ze sfery pomocy społecznej i szeroko pojętej kultury. Przez ponad dwadzieścia lat Amicus zrealizował ponad sto projektów o zasięgu ponad regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wiele z nich było prowadzone z Polonią i Polakami mieszkającymi za naszą wschodnią granicą. Szczególne miejsce dorobku Towarzystwa zajmują przedsięwzięcia, które łączą różne dziedziny życia, gdzie następuje przenikanie się kultury, edukacji, przedsiębiorczości z życiem i potrzebami lokalnych społeczności. Towarzystwo Amicus skupia wśród swoich członków i współpracowników ludzi o bardzo szerokich kompetencjach, którzy wspólnie przygotowują i realizują projekty łączące różne dziedziny wiedzy, które zawsze łączy wspólny cel: odpowiadają na rzeczywiste potrzeby beneficjentów.