icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Uczelnia kształci prawie 18 tys. studentów na studiach: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych. Na dzień 1 stycznia 2021 r. strukturę uczelni tworzyło 15 wydziałów, Szkoła Zdrowia Publicznego oraz Filia w Ełku. W ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 8 wydziałów posiada kategorię naukową A, 7 wydziałów kategorię B, a Szkoła Zdrowia Publicznego uzyskała kategorię C. Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 22 dyscyplinach naukowych i doktora habilitowanego w 16 dyscyplinach