icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Wyższa Szkoła Logistyki
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) to pierwsza w Polsce niepubliczna uczelnia logistyczna utworzona z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. Uczelnia prowadzi nauczanie w zakresie szeroko pojętej logistyki i zarządzania, na studiach I i II stopnia. Ofertę kształcenia uzupełniają studia podyplomowe, w tym program MBA in Logistics & Supply Chain Management Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Logistyki tworzą zespoły specjalizujące się w danej dziedzinie. Zespoły zajmujące się pokrewnymi dziedzinami tworzą katedrę lub studium.

.