icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Smart Faktor S.A.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Firma Smart Faktor specjalizuje się w realizacji limitów faktoringowych. Limit faktoringowy to umowa pomiędzy Firmą (Faktorantem) i Smart Faktor S.A. (Faktorem) na mocy której przedstawiane są wybrane faktury sprzedaży do finansowania przez Faktora. Faktor przelewa pieniądze na konto nawet tego samego dnia i cierpliwie czeka na zapłatę przedmiotowej faktury przez klienta w umówionym terminie. Faktor SA oferuje nawet 500.000 PLN w procedurze uproszczonej.