icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Kompania Górnicza Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Kompania Górnicza jest jednym z największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Kruszywa te ze względu na najwyższą jakość mogą być stosowane do budowy autostrad, dróg ekspresowych, lotnisk, obiektów mostowych oraz infrastruktury kolejowej. Kompania Górnicza specjalizuje się w wydobyciu wysokiej jakości kruszyw amfibolitowych i migmatytowych, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 300 mln ton. Kruszywa powszechnie stosowane są do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, betonu – w tym betonu o wysokiej wytrzymałości, podbudów stabilizowanych mechanicznie oraz do modernizacji i remontów infrastruktury kolejowej. Firmie zaufały największe w Polsce i Europie spółki budowlane, a długa współpraca potwierdza jakość produktów.