icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

WSFiZ to najstarsza uczelnia niepubliczna w regionie. Uczelnia mieści się w Białymstoku, a dodatkowo posiada filię w Ełku. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania posiada bazę materialną na poziomie europejskim, a Absolwenci Uczelni znajdują zatrudnienie w instytucjach gospodarczych regionu i kraju. Szkoła otrzymała pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach studiów.