icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupka
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

akład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD w Siedlcach powstał w roku 1990. Jest firmą prywatną, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Siedlcach pod nr 221/1990. Właścicielką zakładu jest Maria Skorupka, prezesem Zdzisław Skorupka. Oboje wykorzystują wieloletnie doświadczenie zdobyte w ponad trzydziestoletniej pracy w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych. Przez kilkanaście lat zakład zajmował się produkcją materiałów budowlanych, głównie prefabrykatów żelbetowych w szerokim asortymencie - stropów kanałowych, szybów windowych, elementów klatek schodowych, płyt drogowych jak również zbrojenia towarowego. Od roku 2000 zdecydowaną przewagę w produkcji mają konstrukcje stalowe. Firma wykonuje zbrojenia ścian szczelinowych, szkielety i siatki zbrojeniowe, zbrojenie pali, zbrojenie towarowe oraz murki prowadzące do ścian szczelinowych.