icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Greenko Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Doświadczenia firmy Greenko opierają są na trzech głównych filarach: (1) prowadzeniu szkoleń dedykowanych rzeczywistym potrzebom firm, (2) doradztwie biznesowym, w tym m.in. wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i strategicznych, oraz (3) energetyki, gdzie firma wspiera partnerów w realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, jak również tworzy innowacyjny systemy optymalizujący zużycie energii elektrycznej. W kwestii prowadzenia szkoleń Greenko bazuje na Standardzie SUS 2.0, który jest podstawą do nieustannego doskonalenia usług oraz priorytetowego traktowania realnych potrzeb Klientów, a z dziedziną doradztwa biznesowego wiążą się konsultacje dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw. W branży odnawialnych źródeł energii spółka pomaga dodatkowo uzyskać specjalny kredyt OZE na prowadzenie inwestycji.