icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Akademia Górniczo Hutnicza
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii. Uczelnia rozwija badania naukowe w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, uwzględniając aktualne priorytety gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej. Oferta kształcenia obejmuje 66 kierunków studiów prowadzonych na 16 wydziałach. Uczelnia oferuje również kształcenie w szkołach doktorskich oraz blisko 90 kierunków studiów podyplomowych.