icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Uczelnia Jańskiego powstała w 1993 roku i jest jedną z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Jest szkołą wyższą o profilu praktycznym, co oznacza, że jej celem jest uposażenie studentów w praktyczną wiedzę oraz danie możliwości skutecznego wejścia na rynek pracy, a także umożliwienie ich rozwoju osobistego. Uczelnia Jańskiego, to przede wszystkim programy nauczania ściśle związane z rzeczywistością gospodarczą i społeczną Polski, Europy i świata. System edukacyjny Uczelni, to w szczególności integralny rozwój człowieka, aby był on skutecznym i zdolnym do kształtowania rzeczywistości w duchu wartości chrześcijańskich. Uczelnia oferuje kształcenie na trzech kierunkach: Pedagogika (studia I i II stopnia), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie), Zarządzanie (studia I i II stopnia).