icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Sekwencja Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Instytucja Otoczenia Biznesu SEKWENCJA Sp. z o.o. stanowi dynamiczną, prężnie rozwijającą się firmę świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa – jako pomocy w zarządzaniu biznesem. Instytucja świadczy usługi proinnowacyjne mające wspomóc Klientów we wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym oraz usługi prorozwojowe, które mają na celu rozwój i wspieranie innowacyjnej działalności MŚP, a także wspieranie rozwoju nauki i wykorzystywania nowych technik i technologii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Spółka pomaga również Klientom w poszukiwaniu źródeł finansowania zarówno dla ich bieżącej działalności jak i wdrażanych innowacji. Działania Sekwencji mają na celu przygotowanie przedsiębiorstw krajowych do konkurencji na wymagającym rynku Unii Europejskiej.