icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
UX2 Centrum Technologiczne Sp. z o.o.
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Celem UX2 CT oraz prowadzonej przez nią działalności jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i na rzecz innowacyjności, zaś główną działalność UX2 CT stanowi:
1. realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy uczestników powiązań kooperacyjnych z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi w ramach tych powiązań kooperacyjnych oraz innych form współpracy dopuszczonych prawem
2. prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na rzecz tych podmiotów
3. współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi w zakresie trzech podstawowych dziedzin:
- zastosowania innowacyjnych technologii komputerowych i informatycznych oraz technologii telekomunikacyjnych (przewodowej i bezprzewodowej) i elektronicznych w prowadzeniu działalności gospodarczej
- zastosowania innowacyjnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych w budownictwie, działalności architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej
- określenia możliwości i warunków prowadzenia uprawy winorośli w Małopolsce oraz propagowanie takich upraw na rzecz rozwoju przetwórstwa winnego w regionie