icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!
#
Uniwersytet w Białymstoku
Przejdź do strony

Kilka słów o firmie

Uniwersytet kształci na studiach humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych ponad 9 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Co roku realizuje kilkadziesiąt projektów naukowych, finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych. Jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki. Pracownicy UwB uzyskują patenty, które mają znaczenie w międzynarodowej skali, współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie, uczestniczą w projektach o światowym zasięgu.