icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 06.06.2023 r. godz. 11:00!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego! Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów!

„Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych”

Zgłoś swój udział już dzisiaj! Porozmawiaj z nami, bądź w gronie członków Polskiego Klastra Budowlanego, spotkaj się B2B!

Motywem przewodnim konferencji będą przyszłe plany i projekty Polskiego Klastra Budowlanego, możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców, a także i przede wszystkim rozmowy w gronie Klastrowiczów. Tym razem będzie zdecydowanie więcej czasu na rozmowę. Zachęcamy firmy klastrowe do wystąpień w Panelu Prezentacyjnym (krótka prezentacja do 5 minut). Zapraszamy również do zgłoszeń na spotkania B2B. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wypełnienie części dotyczącej prezentacji oraz spotkań. Koordynatorzy Klastra również znajdą czas na rozmowę.

Zapraszamy osoby decyzyjne, działy marketingu, sprzedaży, osoby oddelegowane z firm klastrowych. Mile widziane również przedsiębiorstwa z branży zainteresowane współpracą z Klastrem.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 6 czerwca 2023 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Adres: ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Zapraszamy na godz. 11:00!

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Informacja RODO do wglądu.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie obecności poprzez przesłanie skanu formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:
biuro@budowlanyklaster.pl oraz m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!!  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Współorganizatorem oraz Partnerem Strategicznym Konferencji jest

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i odbywa się w ramach projektu pn.: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - III edycja”,
POIR.02.03.03-20-0004/18,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020,

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Podobne artykuły

Zdjęcie przykładowe
"BUDOWNICTWO 4.0 - innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym"
07.11.2021

Podczas 52 Konferencji Naukowej - Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, Polski Klaster Budowlany zorganizował Panel "BUDOWNICTWO 4.0 - innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym".

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 08.06.2022 r. godz. 12:00!
02.06.2022

Potwierdź udział w Konferencji Polskiego Klastra Budowlanego już dzisiaj! Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Konferencja „Nowy model zarządzania – cyfryzacja w budownictwie”, 15 listopada 2022 w Warszawie na Uczelni Łazarskiego!
14.10.2022

Polski Klaster Budowlany organizuje konferencję na Uczelni Łazarskiego w dn. 15 listopada 2022 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału! Czekamy na zgłoszenia!

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Zapraszamy na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego w dniu 27.02.2023 r. w Warszawie!
09.02.2023

Motywem przewodnim konferencji będzie internacjonalizacja Polskiego Klastra Budowlanego, możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców w kolejnych latach oraz modelowanie informacji w budownictwie. Liczymy na Państwa niezawodną obecność!

Czytaj więcej