icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Studia MBA w budownictwie - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w budownictwie.

 

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

 

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Atuty studiów MBA:

  • modułowy charakter programu to łącznie ponad 300 godzin zajęć;
  • nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania;
  • studia realizowane w języku polskim;
  • przygotowanie do zarządzania na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm budowalnych;
  • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych;
  • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze budownictwa oraz wybitnych akademików;
  • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach,
  • wyjazdy studyjne.

W ramach współpracy członkom Polskiego Klastra Budowlanego przysługuje prawo udziału w przedmiotowych Studiach Podyplomowych na preferencyjnych warunkach, tj. z rabatem w wysokości 10% .

 

Więcej informacji: https://ckp.lazarski.pl/mba/master-of-business-administration-mba-w-budownictwie/

Podobne artykuły

Zdjęcie przykładowe
Konferencja „Nowy model zarządzania – cyfryzacja w budownictwie”, 15 listopada 2022 w Warszawie na Uczelni Łazarskiego!
14.10.2022

Polski Klaster Budowlany organizuje konferencję na Uczelni Łazarskiego w dn. 15 listopada 2022 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału! Czekamy na zgłoszenia!

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Polski Klaster Budowlany Partnerem Sympozjum Dziekanatów Uczelni Białostockich
16.12.2022

W dniu 2 grudnia 2022 r. odbyło się I Sympozjum Dziekanatów Uczelni Białostockich. Tematem głównym: "Dobre praktyki w dziekanacie".

Czytaj więcej