icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Szkolenie "Lean Management w budownictwie" w dniach 8-9 grudnia 2022 r. w Białymstoku! Czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Lean Management w budownictwie" w dniach 8-9 grudnia 2022 r. w Białymstoku, Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6.
 

godziny szkolenia: 9.00 – 16.00

z uwzględnieniem przerw kawowych oraz przerwy na lunch
 
 
 
Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysyłać na adres mailowy:
 

Dzień 1

- Wstęp - o problemach w budownictwie /zero energooszczędnym, cyrkularnym, modułowym/

- Cyfryzacja procesów w budownictwie /Przemysł 4.0, digital twins etc/

- Definicja potrzeb /badanie, matryca, zaproponowanie metodyki, innowacyjne heurystyki/

- Zarządzanie ryzykiem procesów informacyjnych

- Warsztat z planowania procesu informacyjnego

Dzień 2

- Kształtowanie informacji o obiekcie /więcej niż BIM/

- Zakres Lean w budownictwie:

/Lean construction, Lean Construction – historia, Lean Construction – Techniki, Lean Construction – w praktyce, Lean construction  - kontrakty/

- Agile management:

/SCRUM teoria, SCRUM role, SCRUM Wydarzenia, SCRUM Artefakty/

- BIM w praktyce Lean management

- Elementy Agile w projektowaniu BIM

 

Managerowie dyskutując o BIM , często mają przed oczami wąsko pojmowany obraz jakiejś technologii, u której podstaw leży trójwymiarowe modelowanie obiektu. Jednak BIM to dopiero początek cyfrowej transformacji biznesu. Pierwszy dzień szkolenia będzie poświęcony całemu spektrum zagadnień związanych z cyfryzacją budownictwa, czego jednym z elementów jest BIM. Cyfryzacja i zarządzanie informacją zostanie osadzone w szerszym kontekście procesu inwestycyjnego i modeli biznesowych niektórych z uczestników procesu inwestycyjnego, w  sposób który pozwoli unaocznić korzyści z posługiwania się ustrukturyzowaną informacją w projekcie. 

Po udziale w pierwszym module słuchacz powinien potrafić określić korzyści z wdrożenia poszczególnych aktywatorów BIM w projekcie i ocenić ich wartość dla inwestycji czy organizacji oraz przyjąć metodykę szacowania i monitorowania ryzyka związanego z wdrożeniem. Powinien również potrafić umiejscowić BIM w szerszym kontekście cyfryzacji procesów zachodzących w budownictwie.

Cyfryzacja sektora budowlanego wymaga jednak nie tylko narzędzi i procesów BIM, ale także zmian na poziomie kultury organizacji oraz metod zarządczych. W trakcie drugiego modułu opisane zostaną kluczowe idee, pojęcia i metody związane z filozofią LEAN Construction oraz zwinnymi systemami zarządzania projektami (z ang. Agile). Są one zbieżne z założeniami dojrzałej metodyki BIM, gdzie kluczowe są sprawna komunikacja i transparentność, ale także ustawiczna weryfikacja i poprawa dostarczanych produktów oraz procesów. Uczestnicy będą mieli okazję ugruntować wiedzę na temat nowoczesnych metod dostarczania modeli informacyjnych, ale także zastanowić się nad dominującym w sektorze „silosowym” podejściem do realizacji inwestycji budowlanych i jak temu zjawisku przeciwdziałać.

Kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie to: bycie osobą aktywną zawodowo, pracującą w firmie funkcjonującej w branży budowlanej (w takim szerokim rozumieniu i zakresie).

Podobne artykuły

Zdjęcie przykładowe
Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 08.06.2022 r. godz. 12:00!
02.06.2022

Potwierdź udział w Konferencji Polskiego Klastra Budowlanego już dzisiaj! Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Inżynier Kontraktu: zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych. Partnerem studiów Polski Klaster Budowlany.
11.08.2022

W studiach podyplomowych Inżynier Kontraktu uczestniczyło 43 słuchaczy, egzamin dyplomowy zdali wszyscy, grupa reprezentowała różne firmy.

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Konferencja „Nowy model zarządzania – cyfryzacja w budownictwie”, 15 listopada 2022 w Warszawie na Uczelni Łazarskiego!
14.10.2022

Polski Klaster Budowlany organizuje konferencję na Uczelni Łazarskiego w dn. 15 listopada 2022 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału! Czekamy na zgłoszenia!

Czytaj więcej