icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Konferencja „Nowy model zarządzania – cyfryzacja w budownictwie”, 15 listopada 2022 w Warszawie na Uczelni Łazarskiego!

Zapraszamy na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego:

„Nowy model zarządzania – cyfryzacja w budownictwie”

Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Sektor E, Sala nr 58 (Aula), 15 listopada (wtorek) 2022 r. godz. 11:00

 

Konferencja upowszechniająca projekt pt. „Organizacja Szkoły Managera w celu kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych” realizowany w ramach programu Erasmus+

Już teraz potwierdź swój udział!

Zapraszamy wszystkie firmy klastrowe z całego kraju! Mile widziane również przedsiębiorstwa budowlane zainteresowane współpracą z Klastrem.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy:
a.jarocka@polskiestowarzyszenie.pl
 
W załączniku program konferencji
 
Udział w konferencji dla wszystkich jest bezpłatny.
 
 
 
Weź również udział w szkoleniu "Lean Management w budownictwie" w dniach 8-9 grudnia 2022 r. w Białymstoku, Hotel Podlasie, ul. 42 Pułku Piechoty 6.
 
 
Zgłoszenia na szkolenie prosimy wysyłać na adres mailowy:
 

Managerowie dyskutując o BIM , często mają przed oczami wąsko pojmowany obraz jakiejś technologii, u której podstaw leży trójwymiarowe modelowanie obiektu. Jednak BIM to dopiero początek cyfrowej transformacji biznesu. Pierwszy dzień szkolenia będzie poświęcony całemu spektrum zagadnień związanych z cyfryzacją budownictwa, czego jednym z elementów jest BIM. Cyfryzacja i zarządzanie informacją zostanie osadzone w szerszym kontekście procesu inwestycyjnego i modeli biznesowych niektórych z uczestników procesu inwestycyjnego, w  sposób który pozwoli unaocznić korzyści z posługiwania się ustrukturyzowaną informacją w projekcie. 

Po udziale w pierwszym module słuchacz powinien potrafić określić korzyści z wdrożenia poszczególnych aktywatorów BIM w projekcie i ocenić ich wartość dla inwestycji czy organizacji oraz przyjąć metodykę szacowania i monitorowania ryzyka związanego z wdrożeniem. Powinien również potrafić umiejscowić BIM w szerszym kontekście cyfryzacji procesów zachodzących w budownictwie.

Cyfryzacja sektora budowlanego wymaga jednak nie tylko narzędzi i procesów BIM, ale także zmian na poziomie kultury organizacji oraz metod zarządczych. W trakcie drugiego modułu opisane zostaną kluczowe idee, pojęcia i metody związane z filozofią LEAN Construction oraz zwinnymi systemami zarządzania projektami (z ang. Agile). Są one zbieżne z założeniami dojrzałej metodyki BIM, gdzie kluczowe są sprawna komunikacja i transparentność, ale także ustawiczna weryfikacja i poprawa dostarczanych produktów oraz procesów. Uczestnicy będą mieli okazję ugruntować wiedzę na temat nowoczesnych metod dostarczania modeli informacyjnych, ale także zastanowić się nad dominującym w sektorze „silosowym” podejściem do realizacji inwestycji budowlanych i jak temu zjawisku przeciwdziałać.

Kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie to: bycie osobą aktywną zawodowo, pracującą w firmie funkcjonującej w branży budowlanej (w takim szerokim rozumieniu i zakresie).

 

Podobne artykuły

Zdjęcie przykładowe
"BUDOWNICTWO 4.0 - innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym"
07.11.2021

Podczas 52 Konferencji Naukowej - Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych, Polski Klaster Budowlany zorganizował Panel "BUDOWNICTWO 4.0 - innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym i zagranicznym".

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 08.06.2022 r. godz. 12:00!
02.06.2022

Potwierdź udział w Konferencji Polskiego Klastra Budowlanego już dzisiaj! Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej