icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Szukamy pracownika! Specjalista ds. rozliczeń

OGŁOSZENIE

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń w projektach Internacjonalizacji Krajowego Klastra Kluczowego Działanie 2.3.3 PO IR

1. Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń

2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Liczba miejsc pracy: I etat
 3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
 4. Wymagania:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: min 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinasowanych ze środków UE, w tym preferowane doświadczenie w zakresie finansowej części realizacji projektów.
 • znajomość procedur i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy UE,
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Excel)
 1. Zakres zadań:
 • kompleksowa obsługa części finansowej projektów w tym : obsługa dokumentacji finansowej, płatności, współpraca z księgowością, wnioski o płatność, wskaźniki finansowe,
 • obsługa finansowa odbiorców usług (faktury, płatności, pomoc de minimis)
 • współpraca z biurem rachunkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów w zakresie finansowym,
 • przygotowywanie i realizacja procesu monitorowania realizacji wskaźników projektów,
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach roboczych,
 1. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/4ó/WE (RODO)”

 

można składać do dnia 17.10.2022

 1. osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
 2. mailowo: a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl

Podobne artykuły

Zdjęcie przykładowe
Inżynier Kontraktu: zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych. Partnerem studiów Polski Klaster Budowlany.
11.08.2022

W studiach podyplomowych Inżynier Kontraktu uczestniczyło 43 słuchaczy, egzamin dyplomowy zdali wszyscy, grupa reprezentowała różne firmy.

Czytaj więcej
Zdjęcie przykładowe
Szukamy pracownika! Specjalista ds. współpracy międzynarodowej
06.10.2022

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Czytaj więcej