icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 08.06.2022 r. godz. 12:00!

Zapraszamy na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego:

„Szanse oraz wyzwania branży budowlanej i energetycznej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Rozwój przez współpracę, internacjonalizację, badania i cyfryzację.”

Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów. Spotkania B2B firm budowlanych, plany i oferta Klastra, tematyczne wystąpienia ekspertów, prezentacje ofert firm klastrowych. Już teraz potwierdź swój udział!

Zapraszamy właścicieli, prezesów oraz osoby decyzyjne wszystkich firm klastrowych z całego kraju! Mile widziane również przedsiębiorstwa budowlane zainteresowane współpracą z Klastrem. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 8 czerwca 2022 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum. Zapraszamy na godz. 12:00!

Proszę o zgłoszenia obecności na adres mailowy:
 
Zainteresowane krótką prezentacją (do 10 min.) firmy członkowskie prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 3 czerwca 2022 r.

Udział w konferencji dla Członków Polskiego Klastra Budowlanego jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegów, które uczestnicy winni pokryć we własnym zakresie. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
SPONSORZY:
 

Enea Ciepło sp. z o.o.

Enea Ciepło sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Enea – wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa i w Grupie Enea zajmuje się projektami związanymi z segmentem ciepła. Enea Ciepło sp. z o.o. zabezpiecza aż 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% pokrywanych jest z innych źródeł energii cieplnej np. z gazu czy z prądu. Spółka ogrzewa blisko 230 000 mieszkańców stolicy województwa podlaskiego. Białostocka spółka ciepłownicza z Grupy Enea jako jedna z niewielu w Polsce posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE, przy czym udział ciepła z OZE stanowi około 50 %. W ramach Enei Ciepło sp. z o.o. działa również Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok. Do głównych zadań Enei Ciepło sp. z o.o. należą: wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, obrót, przesył, dystrybucja, sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym w nośniku wody i pary, obrót oraz sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, a także utrzymanie sieci i węzłów cieplnych, jak również innych urządzeń ciepłowniczych, niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej. Inwestycje realizowane rokrocznie przez Eneę Ciepło sp. z o.o. polegają głównie na modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. Przekładają się one na poprawę jakości usługi dostawy ciepła dla naszych odbiorców. Systematyczna modernizacja infrastruktury Enei Ciepło sp. z o.o. w znacznej mierze wpływa na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła. To dzięki tym inwestycjom rośnie efektywność energetyczna usługi dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle oraz zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. W naszych działaniach pamiętamy o aspekcie ekologicznym, ponieważ to wszystko przekłada się również na ograniczenie emisji.Enea Ciepło sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem multipaliwowym. Oznacza to, że białostocka spółka z Grupy Enea wytwarza ciepło w oparciu o węgiel, biomasę i gaz. Spółka swoimi działaniami wpisuje się w politykę energetyczną kraju, realizując założenia tzw. miksu energetycznego, który zakłada procentowe zmniejszenie się udziału węgla kamiennego i brunatnego. Enea Ciepło sp. z o.o. posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Oznacza to, że nasze instalacje produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, a wykorzystanie ciepła systemowego jest jednym ze sposobów na walkę ze smogiem.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

„Celem działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.PARP jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.”