icon Wspieramy polskich przedsiębiorców!

Cel i misja Polskiego Klastra Budowlanego

1

Zbudowanie powiązań pomiędzy podmiotami z województw Regionu Polski Wschodniej poprzez utworzenie Polskiego Klastra Budowlanego,

2

Rozwój Polskiego Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii rozwoju Klastra oraz realizację określonych w strategii działań (1 strategia rozwoju Klastra),

3

Rozwój Klastra Budowlanego poprzez kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oraz realizację określonych w strategii działań (1 strategia marketingowa),

4

Poprawę funkcjonowania i podniesienie innowacyjności podmiotów powiązanych ideą klasteringu poprzez przeprowadzenie cyklicznych badań analitycznych oraz zastosowanie ich wyników (nawiązanie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką ),

O nas

Ogłaszamy nabór do Ogólnopolskiego Klastra Budowlanego, który powstał na skutek rozwoju i poszerzenia działalności największego klastra budowlanego w Polsce - Polskiego Klastra Budowlanego, a do niedawna Wschodniego Klastra Budowlanego


- Wywodzimy się z Podlasia, ale działamy na terenie całego kraju, a nawet globalnie – wskazuje Tomasz Kozłowski, Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego. – I właśnie fakt, że należy do nas ponad 300 firm z całej Polski, przyczynił się do tego, postanowiliśmy zmienić nazwę z Wschodniego Klastra Budowlanego na Polski Klaster Budowlany. Nowa nazwa precyzyjniej oddaje skalę i charakter prowadzonej przez nas działalności.

Od prawie dziesięciu lat działamy na rzecz podmiotów branży budowlanej i branż pokrewnych. Współpracujemy z przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi, organizacjami i centrami B+R. Jesteśmy także członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzięki temu nasi klastrowicze mogą działać w zespołach roboczych i mieć realny wpływ na sytuację firm z sektora MŚP.

Jesteśmy również największym klasterem w kraju. Poza tym, jako jedyni w branży, możemy poszczycić się statusem Krajowego Klastra Kluczowego w odnowionej certyfikacji. Nadano nam go w 2015 roku przez ówczesnego Ministra Gospodarki. W grudniu 2018 roku, z rąk Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Jadwigi Emilewicz., otrzymaliśmy certyfikat poświadczający odnowienie statusu. Obecnie tylko cztery klastry w Polsce uzyskały status KKK po przystąpieniu do kolejnej certyfikacji, przy czym Polski Klaster Budowlany jest zdecydowanie największym Klastrem działającym w branży budowlanej.

Klaster jest zrzeszeniem ponad 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Do klastra należą m.in. generalni wykonawcy, architekci, producenci materiałów i chemii budowlanej, producenci stolarki otworowej, wyposażenia wnętrz, mebli i rolet. Dzięki temu, że świadczą tak zróżnicowany wachlarz usług, udaje się nam połączyć ich w konsorcja. Jest to trudne i bardzo odpowiedzialne zadanie. Jednak efekty współpracy naszych klastrowych firm są wręcz znakomite. Ponadto, działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, to nie tylko prestiż, ale również szansa na dalszy rozwój, podejmowanie współpracy branżowej z pozostałymi Klastrowiczami, a co za tym idzie zdobywanie nowych rynków. Ponadto, uczestnictwo w Klastrze Kluczowym, daje zwiększoną szansę na pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej, co wiąże się z otrzymywaniem dodatkowych punktów w konkursach oraz możliwością aplikowania do konkursów unijnych dedykowanych tylko i wyłącznie dla klastrów kluczowych.

#
#

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku to stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli firm doradczych, konsultingowych oraz finansowych. Stowarzyszenie świadczy także usługi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich, jak również oferuje wiedzę i niezbędne doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Stowarzyszenie to najlepsza organizacja w Województwie Podlaskim zajmująca się kompleksowym wsparciem dla Klastrów, w zakresie jakościowego wzmocnienia potencjału Klastrów oraz ich członków, a przez to zwiększenia jakości i komplementarności prowadzonych przez nich działalności.

"Budownictwo to branża bardzo konkurencyjna, ale nawet tutaj istnieje szerokie pole do współpracy. Analiza potencjału podmiotów zainteresowanych utworzeniem Polskiego Klastra Budowalnego w makroregionie Polski Wschodniej przeprowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe wskazuje, iż większość podmiotów ocenia sektor budowlany jako branżę o średnim rozwoju, lecz z dużymi perspektywami. (…) Wyraźnie widać, że największym problemem większości firm budowlanych z makroregionu Polski Wschodniej jest fakt, że są one za małe, by w pojedynkę skutecznie rywalizować o intratne zlecenia, wprowadzać innowacje, dynamicznie się rozwijać. Dlatego sami przedsiębiorcy widzą sens stworzenia sieci współpracy w postaci klastra, a to jest najważniejsze".

Tomasz Kozłowski
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
Inicjator Polskiego Klastra Budowlanego

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym

1

Podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży;

2

Możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi;

3

Możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług;

4

Wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej;

5

Efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych oraz kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra;

6

Prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników;

7

Dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich;

Jesteś zainteresowany współpraca?

Wystarczy wypełnij prosty formularz, a otrzymasz od nas wszystkie potrzebne informacje, aby dołaczyć do Polskiego Klastra Krajowego.

Skontaktuj się z nami

Bądźmy w kontakcie

Nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia możesz otrzymać?
Zapytaj naszych doradców:

Zadzwoń pod numer:
Napisz do nas: